Marshälsningar

Mars har redan hunnit långt. Mängden ljus överraskar både om morgnarna och om kvällarna!

På medborgarinstitutets kurser har man varit flitiga bland annat med porslinsmålning. I porslinsmålningsgruppen i Tesjoen koulu målades med små penslar vackra bruksföremål för såväl egen användning som till gåva. Först tömdes ugnen. Ur ugnen kom det fram vackra porslinsföremål, för vissas del fortsatte arbetet genom att tillägga med olika tekniker nya lager på föremålet. Brandbilstallriken var på väg som gåva till ett barn som drömmer om brandmansyrket. Jag önskar att jag kunde se minen på den lyckliga mottagaren av gåvan! En annan likadan tallrik kommer inte emot – dessa är konstverk, som många förser med årtal och eget namn.

Veckoslutskursen ”Lär dig spinna garn” var fylld till sista plats. Lärare Anne Vickholm hade hämtat äkta ylle för kursdeltagarna att använda. Yllet hade ännu kvar fårlukten och hälsningar från ängen, det vill säga hö! Kardandet gjordes med kardmaskin och spinnandet med traditionell spinnrock kunde börja. Spinnrockarnas surr ackompanjerades av glatt sorl av röster. Den trivsamma kursplatsen var Agricolahuset i Pernå. Tack för bilderna Mia!

Medborgarinstitutets direktion sammanträdde 5.3.2024. På ärendelistan fanns både storleken av undervisningsgrupper och höjning av kursavgifter. Tyvärr kunde man inte nu undvika höjning av kursavgifter i och med att statsandelarna för det fria bildningsarbetet skurits ner på det nationella planet. Kursavgifterna stiger med cirka 10 %. Undervisningsgruppernas minimistorlek ändras i sin tur så att utanför Lovisa centrum räcker fem deltagare på kursen till för att gruppen ska vara tillräckligt stor. Det är en god nyhet! I Lovisa centrum behövs fortfarande sju deltagare. Grundandet av en grupp kräver fem deltagare i Lappträsk och Pyttis.

Trädgårdsakademins avgiftsfria föreläsningar fortsätter 4.4.2024 och 18.4.2024. Tilläggsinformation om detta: Trädgårdsakademi

Jag önskar er en solig vår!

Anu Tikka-Blomqvist, rektor, Lovisa medborgarinstitut