Direktionen godkände institutets ordningsregler 7.3.2023

Du kan bekanta dig med reglerna här.