Frågor i februari

På Alla hjärtans dag 14.2.2024 öppnas en enkät på Lovmi:s webbplats där du kan ange dina kursönskemål för läsåret 2024-2025. Vilken kurs skulle du vara intresserad av? En kortkurs, en onlinekurs eller en lång kurs om något du gillar? Vilka teman är aktuella och intressanta just nu? Du kan uttrycka dina kursönskemål inte bara via online-enkäten, utan också genom att skriva dem på papper och lämna dem i önskelådan i Lovinfo. Det finns också en önskelåda i Mi-huset. Kursönskemål tas emot fram till slutet av mars.

Vi har också ett frågeformulär om jämställdhet och likabehandling. Den hittar du på Lovmi:s webbplats fram till slutet av februari. Under våren kommer medborgarinstitutet att utarbeta en jämställdhets- och likabehandlingsplan, och resultaten av undersökningen kommer att användas i denna plan. Vad bör förbättras när det gäller jämlikhet och likabehandling? Båda enkäterna hittar du här: https://www.loviisa.fi/kansalaisopisto/sv/

Lovisa konstskola, som erbjuder grundläggande konstundervisning för barn, är också en del av Lovisa medborgarinstitut. Som en del av programmet för Barnens kulturveckor hålls en utställning Haitulan taikahattu – Haitulas magiska hatt i Mi-huset. Konstutställningen presenterar konstskoleelevernas verk som är inspirerade av Kirsi Kunnas dikter. Utställningen är öppen till 25.2.2024 och kan även ses under sportlovsveckan.

I vårens kursutbud finns också allmänna föreläsningar. På söndag den 18.2.2024 kl. 15.30 i Mi-huset får vi lyssna på berättelser om östnyländska herrgårdar. Trädgårdsakademin kör igång på torsdag den 7.3.2024 kl. 18.30. Trädgårdsakademin bjuder på 3 föreläsningar på torsdag kvällar. Den första föreläsningen gästas av Lovisa stads trädgårdsmästare Mikko Ruotsalainen. Klicka här för information: https://uusi.opistopalvelut.fi/loviisa/sv/?q=tag%3A5&page=1

Det finns också en teaterkurs för elever i högstadiet och gymnasiet. Mera info om kursen: https://uusi.opistopalvelut.fi/loviisa/sv/course/3720/

Glad Alla hjärtans dag!

Om du vill gå snabbt, gör det ensam.
Om du vill gå långt, gör det tillsammans.
– Afrikanskt ordspråk –

Under kursen i blomsterbindning gjordes några av de vackraste blomhjärtan och uppsättningar av olika slag. Jag fick höra att kurser i blomsterdesign ofta har en nästan meditativ stämning, när alla koncentrerar sig på sitt arbete.

Med dessa vackra bilder önskar jag dig en glad Alla hjärtans dag! Vi behöver varandra. Den glädje vi delar är dubbelt så stor.

Med vinterhälsningar,

Anu Tikka-Blomqvist, rektor, Lovisa medborgarinstitut