Anslutningsärenden

Hur gå till väga i anslutningsfrågor

För att ansluta dig till vattenaffärsverkets nät ska du ingå ett avtal med Affärsverket Lovisa Vatten. Ett anslutningsavtal ska också uppgöras när fastigheten byter ägare. Då överförs avtalet på den nya ägaren.

Då du säljer eller köper en fastighet som redan är ansluten till vattenaffärsverkets nät

Den förra ägaren är skyldig att meddela följande uppgifter för överföring av avtalet:

 • fastighetens adress
 • vattenmätarställningen från dagen för byte av ägare
 • ny adress för slutfaktura.

Utdrag ur överlåtelse- eller köpebrevet, varav framgår

 • exakta uppgifter om fastigheten
 • namnen på säljaren och köparen
 • personbeteckningar eller FO-nummer.

Den förra ägaren ansvarar för anslutningen tills vi fått uppgifterna av den nya ägaren.

Vid byte av ägare ska vattenaffärsverket informeras så snabbt som möjligt.

Den nya ägaren meddelar följande uppgifter för överföring av avtalet:

 • faktureringsadress, om annan än fastighetens adress
 • vattenmätarställningen från dagen för byte av ägare
 • antalet personer som flyttar in i fastigheten (för uppskattningsfakturering)Den nya ägaren undertecknar avtalet på vårt kontor. Om den nya ägaren är förhindrad att komma personligen, sänds avtalet per post för underteckning.


Då du bygger en ny fastighet och vill ansluta dig till vattenaffärsverkets nät (eller bygger ut din fastighet)

 • Fyll i ansökan för anslutning.
 • Bifoga bygglovet, situationsplanen och VVS-ritningen till din ansökan.
 • Lämna in ansökan hos Affärsverket Lovisa Vatten.Notera anslutningsavgifterna enligt gällande prislista.

Uthyrning av fastigheten

Anslutningsavtalet förblir i fastighetsägarens namn. Fakturorna kan skickas direkt till hyrestagaren, om hyresgivaren och hyrestagaren har kommit överens om detta.

Följande uppgifter ska meddelas, om fakturorna går till hyrestagaren:

 • hyrestagarens personuppgifter, personbeteckning eller FO-nummer och telefonnummer för fakturering
 • mätarställningen på hyrestagarens inflyttningsdag
 • antalet boende (för uppskattningsfakturering).

I anslutningsfrågor betjänas du av:

Tove Ståhl
tfn 0440 555 833 kl. 9.00–15.00
e-post: tove.stahl@loviisa.fi

Kjell Holmberg (nya anslutningar)
tfn 0440 555 844
e-post: kjell.holmberg@loviisa.fi