Vattenkvalitet

Vattenkvalitet 2023 områdesvis

Lovisa-Strömfors

Pernå kyrkoby

Forsby

Liljendal-Kuggom

Isnäs

Du hittar också information om vattenkvaliteten på webbsidan: vesi.fi. Sidan uppdateras med de senaste övervakningsresultaten för respektive vattendistributionsområde.

Svensk sida: Vattentjänstverkens nyckeltal