Lovisanejdens Vatten Ab

Lovisanejdens Vatten Ab
Åldermansgatan 12 A
07900 Lovisa
tel. 044 568 4472
e-post: toimisto@lovseudvesi.fi

Lovisanejdens Vatten Ab är av Lovisa stad, samt av kommunerna – Lappträsk och Mörskom – ägt partibolag.

LNV tiedote WSP (enbart på finska)