Tillgänglighetsutlåtande

Detta är Affärsverket Lovisa vattens tillgänglighetsutlåtande.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten loviisa.fi/vesiliikelaitos/sv och har upprättats/uppdaterats 22.4.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är. När det icke-tillgängliga innehållet har korrigerats, kommer en utomstående organisation att bedöma tillgängligheten.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbtjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

 • Möjlig att uppfatta: Alla bilder har inte alternativa texter ännu

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vi arbetar med att fylla i alternativ text på bilderna på webbplatsen.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Förändring av textstorlek

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det är för tillfället inte möjligt att ändra på textstorleken på webbplatsens sidor.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.4 Förändring av textstorlek
 • Hanterbar: Länkarnas betydelse

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Alla länkar beskriver inte klart vart länken för eller vad som finns bakom länken.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

På något annat sätt

Du kan även lämna respons personligen till kundservicebyrån Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, öppet vardagar klockan 9–16.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten

Vi utvecklar vår webbtjänst kontinuerligt. Vi jobbar för tillfället att förbättra tillgängligheten på webbplatsen genom att lägga till alternativa texter och beskriva länkar. Vi kommer att intallera Text till tal -verktyget på webbplatsen.

Vi erbjuder hjälp och stöd för de användare för vilka den digitala tjänsten inte är tillgänglig

Du kan få stöd per telefon av kommunikationsassistent Camilla Stenvall, tfn 0440 555 969 eller kundservicekontoret Lovinfo, tfn 019 555 555.

Denna webbplats/applikation har publicerats

30.05.2017