Fakturering

Vi fakturerar fyra gånger om året för tre månaders perioder:

  • januari–mars (fakturering i april)
  • april–juni (fakturering i juli)
  • juli–september (fakturering i oktober)
  • oktober–december (fakturering i januari)

Tre av fakturorna är uppskattningsfakturor och en är en utjämningsfaktura för vilken vi ber om vattenmätaravläsningar.Krediteringarna överförs i regel till följande faktura. Om det är fråga om en slutfaktura, behöver vi kontonumret för återbetalning.

Uppskattningsfaktura

Uppskattningsfakturorna baserar sig på en uppskattning av den årliga vattenförbrukningen. En person förbrukar statistiskt cirka 40–50 m³ vatten per år (cirka 128 liter/invånare/dag).

E-faktura

Det är möjligt att få vattenfakturan direkt till din nätbank som en e-faktura.Tjänsten tas i bruk genom att göra ett e-fakturaavtal i din nätbank. Affärsverket Lovisa Vatten hittas i bankernas förteckning över e-fakturerare under namnet Lovisa stad – fakturering.

Direktbetalning

Om du inte har nätbank i användning, kan du komma överens om direktbetalning med din egen bank.

Observera att direktbetalningstjänsten inte kan erbjudas företag eller sådana sammanslutningar som använder ett företagskonto.

För nätfakturering ber vi företag och föreningar meddela oss per e-post:

  • finvoiceadress
  • EDI-kod
  • förmedlarkod

till adressen vattenfakturering@loviisa.fi