Verksamma vattenandelslag i Lovisa- området

Blybergs Vattenandelslag
Ordförande: Tove Thomasson
Adress: Villa Sundetsväg 15 07930 Pernå
Tfn, e-post: 0400 711 701, tove.thomasson@sulo.fi
Drombom Embom Garpom Vattenandelslag
Ordförande: Teresa Lindroos
Tfn, e-post: 040 829 7558, teresalindroos87@gmail.com
Edö Vattenandelslag
Ordförande: Jari Pulkkinen
Adress: Edövägen 12 07750 Isnäs
Tfn, e-post: 040 5244 127, jaripu34@gmail.com
Forsby Vattenandelslag
Ordförande: Elisabeth Weckström
Tfn, e-post: 040 867 9994, elisabeth.weckstrom@bCmrakenne.fi
Gammelbynejdens Vattenandelslag
Ordförande: Charlotta Grönqvist
Tfn, e-post: 050 482 1411, charlotta.gronqvist@gmail.com
Haddom Vattenandelslag
Ordförande: Stefan Widlund
Adress: Påvalsbyvägen 332 07945 Kuggom
Tfn, e-post: 0500 108 682, mail@sep-service.fi
Kuggom Vattenandelslag
Ordförande: Markus Karlsson
Adress: Borgågatan 30 07900 Lovisa
Tfn, e-post: 0400 108 682, markus.karlsson@m-k.fi
Mickelspiltom Vattenandelslag
Ordförande: Teresa Lindroos
Tfn, e-post: 040 829 7558, teresalindroos87@gmail.com
Pernå Skärgårds Vattenandelslag
Ordförande: Urho Ilmonen, Joachim Nyman disponent
Tfn, e-post: 0400 408511 Urho, urho.ilmonen@factlaw.com
040 750 9004 Joachim, disponent@pesv.fi
Pitkäpää Vattenandelslag
Ordförande: Henrik Ramsay
Adress: Lappnorvägen 451 07900 Lovisa
Tfn, e-post: 045 671 6471, fille.ramsay@gmail.com
Rönnäs Vatten och Avfall
Ordförande: Raimo Holopainen
Tfn, e-post: 044 540 3232, rami@holarion.fi
Sarvlax Vattenandelslag
Ordförande: Tony Hydén
Adress: Lovisavägen 355 07900 Lovisa
Tfn, e-post: 040 563 0613, tony.hyden@agrolink.fi
Sjögård-Willmans Vattenandelslag
Ordförande: Henrik Forss
Adress: Aspnäsvägen 194 07750 Isnäs
Tfn, e-post: 040 141 9544, henrik.forss3@gmail.com
Tavastby Vattenandelslag
Ordförande: Hans Nyqvist
Adress: Labbyvägen 613 A 07870 Skinnarby
Tfn, e-post: 0400 716 616, hans.nyqvist@sulo.fi
Teutjärven Vesiosuukunta
Ordförande: Ossi Lehto
Adress: Elimävägen 1474 07990 Svenskby
Tfn, e-post: 040 481 3477, ossi.lehto@pp2.inet.fi, tvesiosuuskunta@gmail.com
Väst-Räfsby Vattenandelslag
Ordförande: Rolf Tikander
Adress: Virbäcksvägen 52 07900 Lovisa
Österby Vattenandelslag
Ordförande: Pasi Kuismanen
Adress: Tetomvägen 120 07700 Forsby såg
Tfn, e-post: 050 523 1218, pasi.kuismanen@gmail.com

Utöver de ovan nämnda vattenandelslagen verkar även följande vattenandelslag: Gislom Vattenandelslag, Särklax Vattenandelslag och Östra Malmgårds Vattenandelslag.