Avbrott i vattenförsörjningen 20.11.2023 klockan 9–16 i Tessjö- området.

Affärsverket Lovisa Vatten meddelar att vattenförsörjningen i Tessjö-området avbryts måndag 20.11.2023 kl.9.00-16.00 på grund av arbeten i stadens vattenledning. Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelats, genast då arbetet är utfört. Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt…

På Mariegatan påbörjas vattenförsörjningsarbete vecka 40

På Mariegatan påbörjas vattenförsörjningsarbete vecka 40 Affärsverket Lovisa Vatten påbörjar med vattenförsörjningsarbete på Mariegatan. Saneringsområdet gäller området mellan Karlskronabulevarden och Brandensteinsgatan. På grund av saneringsarbetet styrs trafiken med trafikmärken, men passage till tomterna eftersträvas med undantag av några kortvariga stunder.…

Direktör för vattenaffärsverket

Direktör för vattenaffärsverket Affärsverket Lovisa Vatten ansvarar för ordnandet av vattenförsörjningen i Lovisa. Affärsverket har viljan att utveckla funktionerna och för sin del möjliggöra en positiv regional tillväxt – gå framåt i din karriär och kom och leda Affärsverket Lovisa…

Byrån stängd sommaren 2023

Byrån stängd sommaren 2023 Vattenaffärsverkets byrå är stängd veckorna 28-31. Vi betjänar våra kunder ingen på kontoret efter semestern, 8.8.2023. Affärsverket Lovisa Vatten önskar alle en skön sommar!

Vattenanvändning och elavbrott

Affärsverket Lovisa Vatten har berett sig på elavbrott i sin verksamhet. Vattenförsörjningen fungerar också delvis under elavbrott. Lovisa tätort och Strömfors: vattenförsörjningen fungerar under elavbrott. Pernå/Isnäs: det blir avbrott i vattenförsörjningen vid elavbrott. Vatten från kranen är säkert att dricka.…

Förbered dig på frost och undvik skador

Kostnaderna för en frusen vattenmätare tillhör ägaren av fastigheten, så det är vettigt att undvika onödiga risker. Uppvärmning av vattenmätarens utrymme och vattenmätarskydd mot kyla bör kontrolleras, liksom dörrarna och ventilationsventilerna i mätarutrymmet bör hållas stängda.

Placera vattenmätaren rätt

Vattenmätaren visar förbrukningen och ligger till grund för fakturering. Instruktioner för placering av vattenmätaren finns i de finska byggreglernas del D1. Bestämmelserna anger tydligt att mätaren ska placeras på en plats där den enkelt kan installeras, avläsas, servas och bytas…

Vattenunderhållsarbete på Östra Tullgatan och Drottninggatan

Affärsverket Lovisa Vatten sanerar vattenledningsnätet på Östra Tullgatan på sträckan mellan Parkgatan och Drottninggatan samt från och med 17.10.2022 även på Drottninggatan på sträckan mellan Östra Tullgatan och Åldermansgatan. På grund av saneringsarbetet är man tvungen att stänga av Östra…

Avbrott i vattenförsörjningen i Tessjö måndagen 26.9.2022

Vattentillgången är tidvis avbruten i Tessjö måndagen 26.9.2022. Avbrotten beror på vattenunderhållsarbeten. Vi beklagar olägenheterna. Mer information: Affärsverket Lovisa Vatten, Kjell Holmberg, tfn 0440 555 844 eller jour tfn 0440 555 902