Besök till Vårdö reningsverk på Östersjö-dagen 29.8.2024

Besök till Vårdö reningsverk på Östersjö-dagen 29.8.2024 Tidpunkt: torsdag 29.8.2024 Plats: Vårdövägen 9, 07910 Valkom Program: Information om vatten- och dagvattenfrågor i Vårdö reningsverk klockan 11.00-15.00. På plats personal från vattenverket och miljövården. Dessutom för de som anmält sig i…

Vattenverkets byrå är stängd under våra semestrar, 15.7-1.8.2024.

Vattenverkets byrå är stängd under våra semestrar, 15.7-1.8.2024. Vi sköter inte ärenden som berör fakturering eller avtal under våra semestrar. Vi strävar till att svara på e-postmeddelanden så fort som möjligt när vi kommit tillbaka på jobb. I brådskande ärenden,…

Den allmänna mervärdesskattesatsen kommer att stiga

Den allmänna mervärdesskattesatsen kommer att stiga Finlands regering har föreslagit en allmän höjning av mervärdesskattesatsen från 24 procent till 25,5 procent från och med 1.9.2024. Den nya mervärdesskattesatsen kommer att tillämpas på sådana varor och tjänster vars skattesats nu är…

Vattenverket informerar om de extra manganproverna i Isnäs

Vattenverket informerar om de extra manganproverna i Isnäs Före spolningsarbetet av vattendistributionsnätet tog miljöhälsovården åtta vattenprover från invånarnas hem, från olika delar av nätet. Största delen av resultaten överensstämde med kvalitetsmålet för mangan, men en liten överskridning observerades i två…

Det behövs bokföringsfiskare

Det behövs bokföringsfiskare Bokföringsfiskeriområden Fiskar du med nät eller andra passiva redskap i områdena A och/eller B på kartan? Affärsverket Lovisa Vatten söker nya bokföringsfiskare för fiskeriövervakningen. Varje år skickas en förfrågan till bokföringsfiskarna, där det bl.a. frågas fångstarter  och…

Spolningsarbete av vattendistributionsnätet i Isnäs området

Spolningsarbete av vattendistributionsnätet i Isnäs området Lovisa Vattenverk meddelar:  Vi utför spolningsarbete i vattendistributionsnätet i Isnäs-området, arbetet påbörjas måndag 3.6 kl. 9.00. Arbetet beräknas vara slutfört fredag 7.6. Spolningsarbetet utförs dagstid. Det lönar sig att lagra bruksvatten i förväg på…

Info- och diskussionsmötets presentation i Isnäs 13.5.2024

Info- och diskussionsmötets presentation i Isnäs 13.5.2024 Affärsverket Lovisa Vatten tackar info- och diskussionsmötets deltagare. Om du inte fick en inbjudan till evenemanget via sms, är numret inte registrerat i informationstjänsten för störningar. Du kan registrera dig för tjänsten här.…