Vattenmätaravläsningar

Anmälan om avläsning Affärsverket Lovisa Vatten har tagit i bruk ett nytt kund- och faktureringsprogram. Detta innebär att det är möjligt att anmäla vattenmätarställningen direkt på webben,https://www.vesitili.fi/Loviisa/ För inloggningen behövs förbrukningsplatsens nummer och kundnumret, båda finns på fakturan. Förbrukningsplatsens nummer…

Affärsverket Lovisa Vatten söker en arbetsledare till en ordinarie tjänst.

Affärsverket Lovisa Vatten söker en arbetsledare till en ordinarie tjänst. Som arbetsledare fungerar du som närmaste chef för fältarbetarna. I arbetsuppgiften ingår ansvar för drift, underhåll och byggledning av nät och anläggningar. I det dagliga arbetet ingår b.la. anskaffning av…

Affärsverket Lovisa Vatten söker till ordinarie anställningsförhållande vatten- och avloppsverksarbetare.

Affärsverket Lovisa Vatten söker till ordinarie anställningsförhållande vatten- och avloppsverksarbetare. Dina arbetsuppgifter omfattar drift-, underhålls- och installationsarbeten på vattenreningsverk, avloppsreningsverk och pumpstationer samt byggnation och underhåll av vatten- och avloppsnät. Vi förutsätter lämplig yrkesutbildning på andra stadiet, till exempel VVS-,…

Avbrott i vattentillgången 1.2.2024 kl. 10.30–12.30 i Pernå-området.

Avbrott i vattentillgången 1.2.2024 kl. 10.30–12.30 i Pernå-området Vattentillgången i Pernå-området avbryts på grund av servicearbeten torsdagen 1.2.2024 kl. 10.30-12.30. Avbrottet gäller följande adresser: Solsluttningen, Backstensstrand, Bästonvägen, Hagabölevägen, Ljungbyvägen, Nykullavägen, Sockenängsvägen, Sågsundet, Segersby Gårds väg, Veckasbacken, Blybergsvägen, Höganåsvägen, Gungslätsvägen, Ängsvägen,…

Avvikande vattenförbrukning i Lovisa centrum – kontrollera din fastighet 

Avvikande vattenförbrukning i Lovisa centrum – kontrollera din fastighet  Affärsverket Lovisa vatten har upptäckt avvikande vattenförbrukning i centrum av Lovisa 11.1.2024. Affärsverket ber invånarna kontrollera sina fastigheter, speciellt om de står tomma. Om du märker något, till exempel onormala vattenmassor,…

Anmälningar av mätaravläsningar via online-tjänsten är inte i bruk.

Anmälningar av mätaravläsningar via online-tjänsten är inte i bruk, p.ga. programbyte. Du kan anmäla din vattenmätaravläsning genom att ringa 019 555 225 eller genom att skicka e-post: vattenfakturering@loviisa.fi. Det kan vara fördröjningar i faktureringen, vi beklagar.

Släng inte det heta skinkfettet i avloppet – återvinn det! 

Släng inte det heta skinkfettet i avloppet – återvinn det!  Affärsverket Lovisa Vatten påminner inför jul om att inte slänga skinkfettet i avloppet. Om den heta fettblandningen hälls direkt i avloppet, svalnar den efter en tid och stelnar, vilket leder…

Avbrott i vattenförsörjningen 20.11.2023 klockan 9–16 i Tessjö- området.

Affärsverket Lovisa Vatten meddelar att vattenförsörjningen i Tessjö-området avbryts måndag 20.11.2023 kl.9.00-16.00 på grund av arbeten i stadens vattenledning. Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelats, genast då arbetet är utfört. Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt…