Information om kundens ansvar och skyldigheter

Tomtledningarna ansluter fastigheten till Affärsverket Lovisa vattens stamledningar. Till tomtledningar hör tomtvattenledningen samt -avloppet.

Fastighetens ägare ansvarar för tomtvattenledningen och avloppen. Ägaren står också för eventuella reparationskostnader. Samma ansvarsfördelning gäller oavsett om fastigheten är byggd på egen eller hyrd tomt, eller om det är ett småhus, ett flervåningshus eller en företagsfastighet.

Affärsverket Lovisa vattens ansvar börjar från huvudledningen eller -brunnen till vilken fastigheten ansluter sig med sin egen ledning.