Avgifter

Prissättningen fördelar sig på bruksavgifter, grundavgifter, anslutningsavgifter (nya anslutningar) samt serviceavgifter (åtgärder). De nya priserna (gäller serviceavgifterna) träder i kraft 1.10.2023.