Avgifter

Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten har den 15.10.2014 beslutat om prisjustering. Alla priser höjs med 10 %. Prissättningen fördelar sig på bruksavgifter, grundavgifter, anslutningsavgifter (nya ansl.) samt serviceavgifter (åtgärder). De nya priserna träder i kraft 1.1.2015.