Vattenmätaravläsningar

Anmälan om avläsning

Nu är det möjligt att anmäla vattenmätarställningen direkt på webben.
Anmälan görs antingen via linken bredvid  eller  direkt på adressen vattenfakturering@loviisa.fi.
För inloggningen behövs mätarplatsnumret och pinkod, båda finns på avläsningskortet.
Mätarplatsnumret är alltid samma men pinkoden  är i kraft tills nytt avläsningskort skrivs ut.
Har pinkoden tappats bort fås ny kod genom att ringa 019-555 225; kl 9.00-15.00 eller via
e-post tove.stahl@loviisa.fi.
Vid behov fås  mera information per telefon.

OBS!

Tag genast kontakt med Affärsverket om mätaren har stannat eller frusit

Vattenverksarbetare Jani Felin  0440 555 848
Driftchef Tuomo Örling  0440 555 866
Fakturering 019- 555 225 (kl 9.00-15.00)