Vattenmätaravläsningar

Anmälan om avläsning

Nu är det möjligt att anmäla vattenmätarställningen direkt på webben.
Anmälan görs antingen via linken bredvid  eller  direkt på adressen vattenfakturering@loviisa.fi.
För inloggningen behövs mätarplatsnumret och pinkod, båda finns på avläsningskortet.
Mätarplatsnumret är alltid samma men pinkoden  är i kraft tills nytt avläsningskort skrivs ut.
Har pinkoden tappats bort fås ny kod genom att ringa 019-555 225; kl 9.00-15.00 eller via
e-post tove.stahl@loviisa.fi.
Vid behov fås  mera information per telefon.

 

OBS!

Tag genast kontakt med Affärsverket om mätaren har stannat eller frusit

VVS-granskare Dennis Björklund  0440 555 848
Driftchef Tuomo Örling  0440 555 866
Fakturering 019- 555 225 (kl 9.00-15.00)