Vattenmätaravläsningar

Anmälan om avläsning

Affärsverket Lovisa Vatten har tagit i bruk ett nytt kund- och faktureringsprogram. Detta innebär att det är möjligt att anmäla vattenmätarställningen direkt på webben, https://www.vesitili.fi/Loviisa/

Anmälan görs antingen via länken här bredvid eller direkt via adressen: https://www.vesitili.fi/Loviisa/

För inloggningen behövs förbrukningsplatsens nummer och kundnumret, båda finns på fakturan.

Förbrukningsplatsens nummer och kundnumret är alltid samma.

Vid behov fås mera information per telefon.

OBS!

Tag genast kontakt med Affärsverket om mätaren har stannat eller frusit

Vattenverksarbetare Jani Felin  0440 555 848
Fakturering 019- 555 225 (kl 9.00-15.00)