Verksamhetsområde

Delområden

Lovisa stadsfullmäktige fastställde 15.3.2023 följande delområden som verksamhetsområden för Affärsverket Lovisa Vatten:

Centrum 1 (PDF)

Centrum 2 (Köpbacka) (PDF)

Centrum 3 (Valkom) (PDF)

Forsby (PDF)

Isnäs (PDF)

Kuggom (PDF)

Liljendal (PDF)

Pernå kyrkoby (PDF)

Strömfors kyrkoby (PDF)

Tessjö (PDF)