Vattnets hårdhet och flourhalt

Vattnets hårdhet i medeltal : 1-1,1 mmol/l

dH 5-6 (= mjukt – medelhårt)

Forsby0,57 mmol/l
Isnäs1,13 mmol/l
Liljendal0,89 mmol/l
Lovisa, Strömfors0,81 mmol/l
Pernå0,24 mmol/l

Gränsvärdet för fluor är 1,5 mg/l.

Fluorhalterna stadsdelsvis:

Forsby1,4
Isnäs0,26
Liljendal0,77
Lovisa, Strömfors1,15
Pernå0,37