Lovisanejdens Vatten Ab

Lovisanejdens Vatten Ab
Chiewitzgatan 26
07900 Lovisa
Mervi Hyvälä,
tel. 044 568 4472
e-post: toimisto@lovseudvesi.fi

Lovisanejdens Vatten Ab är av kommunerna – Lovisa, Lappträsk, Mörskom – ägt partibolag.

LNV tiedote WSP (enbart på finska)