Lovisanejdens Vatten Ab

Lovisanejdens Vatten Ab
Chiewitzgatan 26
07900 Lovisa
Mervi Hyvälä,
tel. 044 568 4472
e-post: mervi.hyvala@sulo.fi

Lovisanejdens Vatten Ab är av kommunerna – Lovisa, Lappträsk, Mörskom – ägt partibolag.

LNV tiedote WSP (enbart på finska)