Viktigt att veta

Vad ska du inte dumpa i avloppet?

Avfall, vätskor och främmande föremål som inte bör dumpas i avloppet orsakar ofta blockeringar och även översvämningar i rörledningar av hus och i det allmänna avloppssystemet. Avfall som är skadligt och klassas som farligt kan också orsaka störningar i avloppsreningsverk och försämra kvaliteten på renat vatten. De enda sakerna som kan dumpas i avloppet är tvättvattnet, toalettpapper och något som först har ätits eller druckits.

Exempel på vad man inte ska spola i avloppet

 • bomullspinnar
 • toalettpappersrullar
 • pappershanddukar
 • hygienartiklar
 • fett och oljor
 • matrester
 • tändstickor och cigarettfimpar
 • sand

Farligt avfall innehåller ämnen som redan i små mängder kan vara skadliga eller farliga för människor och miljö. Exempel på farligt avfall:

 • läkemedel
 • spilloljor
 • ackumulatorer och batterier
 • lösningsmedel, lim och lack
 • målfärgsavfall
 • bekämpningsmedel
 • tryckimpregnerat trä
 • energisparlampor
 • lysrör