Avvikande vattenförbrukning i Lovisa centrum – meddela om onormala vattenmassor

Affärsverket Lovisa vatten uppmanar att kontakta Affärsverket Lovisa Vattens dejour, tel. 0440 555 902, om du upptäcker onormala vattenmassor i terrängen.

Vattenförbrukningen är så stor, så läckaget är troligtvis i terrängen och inte i någon fastighet, men det är bra att kontrollera fastigheter som står tomma.