Vattenverket informerar om de extra manganproverna i Isnäs

Före spolningsarbetet av vattendistributionsnätet tog miljöhälsovården åtta vattenprover från invånarnas hem, från olika delar av nätet. Största delen av resultaten överensstämde med kvalitetsmålet för mangan, men en liten överskridning observerades i två prover. Enligt miljöhälsovården orsakar de observerade halterna inte hälsorisker.

Spolningen av nätet genomfördes vecka 23. För närvarande försörjs Isnäs huvudsakligen med vatten från Lovisanejdens Vatten Ab, vattnet kommer från Liljendal. Men vid toppförbrukning kan inte dock tillräckligt med vatten fås längs linjen, så Isnäs vattentagsområde kan inte tas ur bruk. Som följande kommer vattenverket att undersöka förverkligandet av manganborttagningsutrustning för vattentagsområdet.

Om fällning eller färg upptäcks i hushållsvattnet, bör vattnet spolas. Vänligen meddela dejouren vid Affärsverket Lovisa vatten på nummer 0440 555 902, om det förekommer problem i vattenkvaliteten.

Tilläggsinformation: Maria Sippala, direktör för vattenaffärsverket, 040 555 0406.