Ändrade trafikarrangemang i centrum på grund av sanering av vattenledningar

Mariegatan är avstängd på avsnittet Brandensteinsgatan – Karlskronabulevarden vecka 23 (4-8.6.2018) medan tomtledningen till en fastighet saneras.

Sibeliusgatan är avstängd mellan Helsingforsvägen och Bangatan under några dagar vecka 24 (11-15.6.2018) på grund av att en tomtledning till en fastighet saneras.

Saneringen leder till tillfälliga avbrott i vattendistributionen. Vattenaffärsverket i Lovisa informerar områdets invånare om avbrotten.

Mer information:
Kjell Holmberg, vattenverksarbetare, tfn 0440 555 844
Markku Paakkarinen, direktör för vattenaffärsverket, tfn 0440 555 409
Jour, tfn 0440 555902