Avbrott i vattendistributionen 6.9.2018 i Vårdöområdet (Svedjeholmen, Stenholmen)

Vi meddelar att vi på grund av reparationsarbeten av vattenläckage är tvungna att avbryta (sänka trycket) i

Vårdöområdet (Stenholmen, Svedjeholmen)

torsdagen 6.9.2018 kl. 9.00-15.00

Vattenleveransen återställs genast då arbetet är utfört.

ATT TA I BEAKTANDE:

Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras som medför att vattnet blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det förorsakar att

kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad. I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs.

För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten tills det klarnar.

Vi beklagar olägenheterna och vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.

Dennis Björklund, VVS-granskare, tfn 0440 555848

Jour, tfn 0440 555902