Avbrott i vattenförsörjningen i Tessjö måndagen 26.9.2022

Vattentillgången är tidvis avbruten i Tessjö måndagen 26.9.2022. Avbrotten beror på vattenunderhållsarbeten. Vi beklagar olägenheterna.

Mer information: Affärsverket Lovisa Vatten, Kjell Holmberg, tfn 0440 555 844 eller jour tfn 0440 555 902