Avloppsvatten rann ut i Valkomviken – undvik att simma i hela Lovisaviken

Lördagskvällens åskväder ledde till att en pumpstation för avloppsvatten i Valkom träsk var ur bruk i ungefär fyra timmars tid. En överfyllning ledde till att ungefär tusen kubikmeter avloppsvatten rann ut i Valkomviken.

Miljöhälsovården rekommenderar att invånarna tillsvidare undviker att simma i hela Lovisaviken, också på stadens badstrand Plagen.

Situationen följs upp och miljöhälsovården tar prover ur havsvattnet.

Tilläggsinformation: chefen för vattenförsörjning Markku Paakkarinen, tfn 0440 555 409