Läckande avfallsvatten i Valkom en beklaglig men sällsynt olycka

En skadad pumpstation för avloppsvatten i Valkom träsk ledde till att en betydande mängd orenat avfallsvatten flödade ut i Valkomviken på lördag kväll. Händelsen är mycket trist, beklagar Markku Paakkarinen, chef för Lovisa vattenaffärsverk. Situationer som den här är ändå mycket ovanliga.

Pumpstationen gick sönder troligen som en följd av ett elavbrott eller överbelastning på grund av det hårda åskvädret på lördagskvällen. Trots att felet lokaliserades och reparerades så fort som möjligt, hann cirka tusen kubikmeter avloppsvatten rinna ut i havet som ett så kallat överflöde. Pumpstationen var tillbaka i funktion klockan 00.30 under natten till söndagen.

Paakkarinen berättar att vädret var mycket ovanligt på lördagskvällen också för vattenförsörjningen. En stor del av lovisabornas avloppsvatten leds genom pumpstationen i Valkom.

– I nödfall kan regnvatten ledas också i avloppsrören och det var precis det som hände på lördagen. Därför leddes väldigt stora mängder vatten just till pumpstationen i fråga.

Kunde olyckan ha gått att undvika?

– Tyvärr inte i det här fallet, berättar Paakkarinen. Överflöde är den så kallade plan B vid alla pumpstationer och här skulle det inte hjälpt med att mata in reservel.

I Lovisa vattenaffärsverks nya vattenledningssystem finns reservfunktioner vars mål är att garantera vattentillförsel till invånarna i alla situationer. Däremot är det mycket ovanligt att avloppssystemen har motsvarande funktioner.

Markku Paakkarinen berättar att miljöskyddsmyndigheterna tar vattenprover ur havet speciellt vid Lovisavikens badstränder. Mer information om situationen fås när vattenproverna är klara, troligen i början av veckan. Rekommendationen att undvika att simma i Lovisaviken är i kraft tillsvidare.

Tilläggsinformation: Affärsverket Lovisa Vatten, chef för vattentjänster Markku Paakkarinen, tfn 0440 555 409