Vattenröret på Vårdöområdet i Lovisa Valkom är reparerat

Vattenröret på Vårdöområdet i Lovisa Valkom gick sönder på sent på eftermiddagne torsdagen 20.7. Reparationen av röret började kl. 19. Vattenröret var reparerat strax efter kl. 21.

Mer information fås av Affärsverket Lovisa Vatten, dejour 0440 555 902.