Vattenunderhållsarbete på Östra Tullgatan inleds

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Östra Tullgatan på sträckan Parkgatan – Drottninggatan. Trafiken på den berörda delen av Östra Tullgatan samt trafiken från Mariegatan till Östra Tullgatan stängs tidvis enligt arbetets framsteg. Trafiken styrs med trafikmärken. Man eftersträvar att garantera passagen till tomterna med undantag av kortvariga avbrott. Byggnadsplatsen grundas vecka 27/2022 och arbetet förväntas pågå till vecka 52/2022.