Vattenunderhållsarbete på Östra Tullgatan och Drottninggatan

Affärsverket Lovisa Vatten sanerar vattenledningsnätet på Östra Tullgatan på sträckan mellan Parkgatan och Drottninggatan samt från och med 17.10.2022 även på Drottninggatan på sträckan mellan Östra Tullgatan och Åldermansgatan.

På grund av saneringsarbetet är man tvungen att stänga av Östra Tullgatan och Drottninggatan för trafiken i enlighet med arbetets framsteg. Trafiken styrs med trafikmärken, men man eftersträvar att garantera passage till tomterna med undantag av kortvariga avbrott. Byggplatsen grundades vecka 27/2022, och arbetet uppskattas bli färdigt före våren 2023.

Mer information ges vid behov av vattenaffärsverkets planerare för vattenservice Kjell Holmberg, tfn 0440 555 844, vattenaffärsverkets anställd Jarl-Patrik Söderström, tfn 040 630 44 43, eller dejouren, tfn 0440 555 902.

Som bilaga karta över områdets trafikplan:
Kapellparkens trafikplan (pdf)