Vattenunderhållsarbete på Vårdövägen

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet i Vårdö-, Kaleva- och Lemmenkäinenvägens korsning. På grund av saneringsarbeten på Vårdövägen träder avvikande trafikregleringar i kraft. Som omväg används Ilmarisen- och Trolvägen. Med trafikmärken leds trafiken till omvägen från båda hållen. Arbetet inleds tisdagen 15.8 och uppskattad längd för arbetet är vecka 33. Busstrafiken löper undantagsvis via omvägen.

Arbetet medför vattenavbrott som börjar onsdagen den 16.8 2017 kl 22.00 och arbetet blir klart senast på torsdagen den 17.8 2017 kl. 7.00.

Vid behov av mera information ges av direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, tel. 0440 555 409, VVS-granskare Dennis Björklund 0440 555 848 eller dejouren 0440 555 902.