Vattenunderhållsarbete stänger Antbyvägen på sträckan Södra Åsen–Strandvägen 30.7–9.8.2019

Affärsverket Lovisa Vatten gör vattenunderhållsarbete på Antbyvägen. På grund av detta är Antbyvägen på sträckan Södra Åsen–Strandvägen avstängd och tillträde från Repslagarevägen till Antbyvägen är förhindrat. 

Bussturen till Lovisa kraftverk på morgnar och eftermiddagar kör inte via Strandvägen. Arbetet uppskattas vara 30.7–9.8.2019.

Vid behov mer information av direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, tel. 0440 555 409, VVS-granskare Dennis Björklund 0440 555 848 eller jouren 0440 555 902.