Vattenverkets byrå är stängd under våra semestrar, 15.7-1.8.2024.

Vi sköter inte ärenden som berör fakturering eller avtal under våra semestrar.

Vi strävar till att svara på e-postmeddelanden så fort som möjligt när vi kommit tillbaka på jobb.

I brådskande ärenden, kontakta dejouren, tfn. 0440 555 902.

Trevlig sommar!