Vattenunderhållsarbete på Vårdövägen

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet i Vårdö-, Kaleva- och Lemmenkäinenvägens korsning. På grund av saneringsarbeten på Vårdövägen träder avvikande trafikregleringar i kraft. Som omväg används Ilmarisen- och Trolvägen. Med trafikmärken leds trafiken till omvägen från båda hållen. Arbetet inleds tisdagen…