Avloppsvatten rann ut i Valkomviken – undvik att simma i hela Lovisaviken

Lördagskvällens åskväder ledde till att en pumpstation för avloppsvatten i Valkom träsk var ur bruk i ungefär fyra timmars tid. En överfyllning ledde till att ungefär tusen kubikmeter avloppsvatten rann ut i Valkomviken. Miljöhälsovården rekommenderar att invånarna tillsvidare undviker att…

Vattenröret på Vårdöområdet i Lovisa Valkom är reparerat

Vattenröret på Vårdöområdet i Lovisa Valkom gick sönder på sent på eftermiddagne torsdagen 20.7. Reparationen av röret började kl. 19. Vattenröret var reparerat strax efter kl. 21. Mer information fås av Affärsverket Lovisa Vatten, dejour 0440 555 902.