Vattenunderhållsarbete på Mariegatan

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Mariegatan mellan Långgränd och Karlskronabulevarden. På grund av saneringsarbetet leds trafiken med trafikmärken. Passagen till tomterna hindras endast stundvis. Byggnadsplatsen grundades vecka 52/2021 och arbetet väntas fortgå till vecka 26/2022. Mera information ges vid…

Avbrott i vattenförsörjningen 11.10.2021 klockan 9–16 i Märlax

Vi meddelar att vattentillgången i Isnäs avbryts på grund av arbeten i stadens vattenledning måndagen 11.10.2021 kl. 9-16. Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört. För arbetet svarar: Kjell Holmberg, tel. 0440 555 844 (fr.o.m må…

Avbrott i vattenförsörjningen 8.6.2021 klockan 8–16 i Isnäs

Vi meddelar att vattentillgången i Isnäs avbryts på grund av arbeten i stadens vattenledning tisdagen 8.6.2021 kl. 8-16. Berör alla fastigheter (också vattenandelslag) som finns i Isnäs vattendistributionsområdet. Vi ber våra kunder att förbereda sig för avbrottet genom att ta…

Nya pris träder i kraft 1.4.2021

Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten har den 10.12.2020 beslutat om prisjustering. Alla priser höjs med 5 %. Prissättningen fördelar sig på bruksavgifter, grundavgifter, anslutningsavgifter (nya anslutningar) samt serviceavgifter (åtgärder). De nya priserna träder i kraft 1.4.2021. pris f.r.o.m 1.4.2021

Problemet är löst! Vattenmätaravläsningarna kan igen meddelas via nätet.

På grund av tillfälligt problem med webservern kan vattenmätaravläsningarna inte meddelas via nätet. Problemet korrigeras så snabbt som möjligt. Vattenmätaravläsningarna kan meddelas per telefon 0440 555 833 eller 0440 555 862 eller via e-post vattenfakturering@loviisa.fiVi beklagar besväret.

Vattenunderhållsarbete börjar vecka 24 på Trädgårdsgatan

Affärsverket Lovisa vatten påbörjar med vattenunderhållsarbete på Trädgårdsgatan. Saneringsområdet gäller området mellan Saltbodtorget och Båtmansgränd På grund av saneringsarbetet leds trafiken med trafikmärken, men passage till tomterna eftersträvas men med undantag av några kortvariga stunder. Byggnadsplatsen grundas vecka 24/2020 och…