Vattenanvändning och elavbrott

Affärsverket Lovisa Vatten har berett sig på elavbrott i sin verksamhet. Vattenförsörjningen fungerar också delvis under elavbrott. Lovisa tätort och Strömfors: vattenförsörjningen fungerar under elavbrott. Pernå/Isnäs: det blir avbrott i vattenförsörjningen vid elavbrott. Vatten från kranen är säkert att dricka.…

Förbered dig på frost och undvik skador

Kostnaderna för en frusen vattenmätare tillhör ägaren av fastigheten, så det är vettigt att undvika onödiga risker. Uppvärmning av vattenmätarens utrymme och vattenmätarskydd mot kyla bör kontrolleras, liksom dörrarna och ventilationsventilerna i mätarutrymmet bör hållas stängda.

Placera vattenmätaren rätt

Vattenmätaren visar förbrukningen och ligger till grund för fakturering. Instruktioner för placering av vattenmätaren finns i de finska byggreglernas del D1. Bestämmelserna anger tydligt att mätaren ska placeras på en plats där den enkelt kan installeras, avläsas, servas och bytas…

Vattenunderhållsarbete på Östra Tullgatan och Drottninggatan

Affärsverket Lovisa Vatten sanerar vattenledningsnätet på Östra Tullgatan på sträckan mellan Parkgatan och Drottninggatan samt från och med 17.10.2022 även på Drottninggatan på sträckan mellan Östra Tullgatan och Åldermansgatan. På grund av saneringsarbetet är man tvungen att stänga av Östra…

Avbrott i vattenförsörjningen i Tessjö måndagen 26.9.2022

Vattentillgången är tidvis avbruten i Tessjö måndagen 26.9.2022. Avbrotten beror på vattenunderhållsarbeten. Vi beklagar olägenheterna. Mer information: Affärsverket Lovisa Vatten, Kjell Holmberg, tfn 0440 555 844 eller jour tfn 0440 555 902

Affärsverket Lovisa Vatten söker en direktör för vattenaffärsverket

Affärverket Lovisa Vatten är ett kommunalt affärsverk som har hand om Lovisa stads vattentjänster. Affärsverket lyder under stadsstyrelsen och har en egen direktion. Affärsverket har en omsättning på cirka fyra miljoner euro. Personalen består av cirka 15 personer. Direktören för…

Vattenläckaget på Åkervägen i Tessjö är reparerat

EDITERAD 14.7.2022 kl. 12.55: Vattenläckaget på Åkervägen i Tessjö är reparerat. — Ett vattenläckage har upptäckts på Åkervägen i Tessjö. Vattentrycket måste sänkas och det kommer att finnas vattenavbrott i Tessjöområdet. Affärsverket Lovisa Vatten uppskattar att vattenläckaget kommer att kunna…

Vattenläckaget på Åkervägen i Tessjö är reparerat

EDIT 11.7.2022 kl. 12: Vattenläckaget på Åkervägen i Tessjö är reparerat. Ett vattenläckage har upptäckts på Åkervägen i Tessjö. Vattentrycket måste sänkas och det kommer att finnas vattenavbrott i Tessjöområdet. Affärsverket Lovisa Vatten uppskattar att vattenläckaget kommer att kunna åtgärdas…

Vattenunderhållsarbete på Östra Tullgatan inleds

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Östra Tullgatan på sträckan Parkgatan – Drottninggatan. Trafiken på den berörda delen av Östra Tullgatan samt trafiken från Mariegatan till Östra Tullgatan stängs tidvis enligt arbetets framsteg. Trafiken styrs med trafikmärken. Man eftersträvar att…

Sanering av huvudavloppsledningen i Kapellparken

I slutet av januari 2022 upptäcktes ett läckage i avloppsledningen i Kapellparken. Nu föreslås det att den nuvarande huvudavloppsledningen byts ut mot en ny. Rörsystemet, som byggts 1937, har blivit tilltäppt av trädrötter, då träd har vuxit direkt ovanpå avloppsledningen…