Avbrott i vattenförsörjningen 8.6.2021 klockan 8–16 i Isnäs

Vi meddelar att vattentillgången i Isnäs avbryts på grund av arbeten i stadens vattenledning tisdagen 8.6.2021 kl. 8-16. Berör alla fastigheter (också vattenandelslag) som finns i Isnäs vattendistributionsområdet. Vi ber våra kunder att förbereda sig för avbrottet genom att ta…

Nya pris träder i kraft 1.4.2021

Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten har den 10.12.2020 beslutat om prisjustering. Alla priser höjs med 5 %. Prissättningen fördelar sig på bruksavgifter, grundavgifter, anslutningsavgifter (nya anslutningar) samt serviceavgifter (åtgärder). De nya priserna träder i kraft 1.4.2021. pris f.r.o.m 1.4.2021

Problemet är löst! Vattenmätaravläsningarna kan igen meddelas via nätet.

På grund av tillfälligt problem med webservern kan vattenmätaravläsningarna inte meddelas via nätet. Problemet korrigeras så snabbt som möjligt. Vattenmätaravläsningarna kan meddelas per telefon 0440 555 833 eller 0440 555 862 eller via e-post vattenfakturering@loviisa.fiVi beklagar besväret.

Vattenunderhållsarbete börjar vecka 24 på Trädgårdsgatan

Affärsverket Lovisa vatten påbörjar med vattenunderhållsarbete på Trädgårdsgatan. Saneringsområdet gäller området mellan Saltbodtorget och Båtmansgränd På grund av saneringsarbetet leds trafiken med trafikmärken, men passage till tomterna eftersträvas men med undantag av några kortvariga stunder. Byggnadsplatsen grundas vecka 24/2020 och…

Avbrott i vattenförsörjningen i Lovisa centrum från och med tisdag kväll 12.5

Vattentillgången till fastigheterna är avbruten på Brandensteinsgatan på sträckan Alexandersgatan-Degerbygatan, på Alexandersgatan på sträckan Mannerheimgatan-Karlskronabulevarden och på Karlskronabulevarden på sträckan Alexandersgatan-Drottninggatan på grund av arbeten i vattenledningen från och med tisdag 12.5.2020 klockan 21 till onsdag 13.5.2020 klockan 6. Vattnet…

Vattenunderhållsarbete stänger igen Antbyvägen, nu på sträckan Repslagarevägen–Strandvägen 2.9–20.9.2019

Affärsverket Lovisa Vatten fortsätter vattenunderhållsarbetet på Antbyvägen. På grund av detta är Antbyvägen på sträckan Repslagarevägen–Strandvägen avstängd. Bussturen till Lovisa kraftverk på morgnar och eftermiddagar kör rutten Antbyvägen–Repslagarevägen–Båtmansgränd–Strandvägen. Arbetet uppskattas vara 2.9–20.9.2019. Vid behov mer information av direktören för vattenaffärsverket…