Vattenunderhållsarbete inleddes längs norra Strandvägen

Affärsverket Lovisa vatten gör vattenunderhållsarbete längs den norra delen av Strandvägen. Arbetet är en del av Strandvägens saneringsprojekt och saneringsområdet gäller området mellan Skeppsbron och Långgränd. På grund av saneringsarbetet leds trafiken vid behov med trafikmärken, men i övrigt hålls…

Avbrott i vattenförsörjningen på Spökbackagränd torsdagen 30.11.2017

Vi meddelar att vattentillgången till er fastighet är avbruten på grund av arbeten i stadens vattenledning. Avbrott      torsdagen                 30.11.2017 kl. 9.00 – 13.00 Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.   ATT TA I BEAKTANDET…

Avbrott i vattenförsörjningen på Svenäsvägen 20.11.2017

Vi meddelar att vattentillgången till er fastighet är avbruten på grund av arbeten i stadens vattenledning.  Avbrott      måndag                   20.11.2017 kl. 9.00 – 15.00 Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.   ATT TA I BEAKTANDET…

Avbrott i vattenförsörjningen på Artillerigatan 1.11.2017

Avbrott i vattenförsörjningen Vi meddelar att vattentillgången till er fastighet är avbruten på grund av arbeten i stadens vattenledning: 1.11.2017 kl. 9.00-15.00 Artillerigatan   Att ta i beaktandet efter avbrott Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och…

Akta dig för lurendrejare som vill avläsa vattenmätaren

Enligt Lovisa vattenaffärsverk har en bedragare rört sig i staden i vattenaffärsverkets namn. Obekräftad men pålitlig information avslöjar att en mansperson under hösten har bett om att få avläsa invånarnas vattenmätare i ett hem i Lovisa. Vattenaffärsverket påminner sina kunder…

Vattenunderhållsarbete på Västra Åsvägen och Räfsbyvägen

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Västra Åsvägen och Räfsbyvägen. Sanerings området börjar i norr vid Antbyvägen och slutar vid Södra Åsen. På grund av saneringsarbeten träder avvikande trafikregleringar i kraft. Som omväg används Södra Åsen och Antbyvägen. Med trafikmärken…

Vattenunderhållsarbete på Vårdövägen

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet i Vårdö-, Kaleva- och Lemmenkäinenvägens korsning. På grund av saneringsarbeten på Vårdövägen träder avvikande trafikregleringar i kraft. Som omväg används Ilmarisen- och Trolvägen. Med trafikmärken leds trafiken till omvägen från båda hållen. Arbetet inleds tisdagen…

Läckande avfallsvatten i Valkom en beklaglig men sällsynt olycka

En skadad pumpstation för avloppsvatten i Valkom träsk ledde till att en betydande mängd orenat avfallsvatten flödade ut i Valkomviken på lördag kväll. Händelsen är mycket trist, beklagar Markku Paakkarinen, chef för Lovisa vattenaffärsverk. Situationer som den här är ändå…