Inga ansenliga halter av bakterier i Lovisavikens vatten – simförbudsrekommendationen fortsätter dock tillsvidare

Det fanns inga exceptionella halter av kolibakterier och enterokocker i de prover som miljöhälsovården tog på måndagen från badvattnet i Lovisaviken. Miljöhälsovården rekommenderar dock fortfarande att invånarna tillsvidare ska undvika att simma inom hela Lovisavikens område. Följande prover tas i morgon på torsdag, och de blir klara nästa måndag.

”Simförbudsrekommendationen hävs inte ännu, för man känner inte till hur bakterierna som eventuellt härrör sig från avloppsvattnet rör sig i havsområdet. Med hjälp av nya prover som tas på torsdag syftar vi till att försäkra oss om att vattnet är simdugligt. Simförbudsrekommendationen bedöms på nytt utgående från de resultat som vi får nästa måndag”, säger hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth.

Prover togs förra måndagen från tre badstränder: Valkom badstrand, badstranden vid Källa lägergård och Plagen. Enligt de resultat som blev klara i dag låg halten enterokocker under kvantifieringsgränsen i Valkom och Källa. Vid Plagen 10 mpn/100 ml, då åtgärdsgränsen för enterokocker i havsbadvatten är 200 mpn/100 ml. E.coli-resultaten var vid Plagen 75 mpn/100 ml, i Valkom 10 mpn/100 ml och i Källa under 10 mpn/100 ml, då åtgärdsgränsen för E. coli i havsbadvatten är 500 mpn/100 ml.

Lördagskvällens åskväder ledde till att en pumpstation för avloppsvatten i Valkom träsk var ur bruk i ungefär fyra timmars tid. En överfyllning ledde till att ungefär tusen kubikmeter avloppsvatten rann ut i Valkomviken.

Ytterligare information: Maarit Lönnroth, hälsoskyddsplanerare, Borgå stad, tfn 040 723 4121