Affärsverket Lovisa Vatten söker en arbetsledare till en ordinarie tjänst.

Som arbetsledare fungerar du som närmaste chef för fältarbetarna. I arbetsuppgiften ingår ansvar för drift, underhåll och byggledning av nät och anläggningar. I det dagliga arbetet ingår b.la. anskaffning av reservdelar, planering av underhåll, kontroll av fakturor och uppföljning av kostnader. Vid behov fungerar arbetsledaren som ställföreträdare för vattenverkets direktör.

Vi förutsätter en lämplig lägre högskoleexamen, till exempel en ingenjörsexamen inom process-, bygg- eller samhällsteknik.

Vi uppskattar praktisk erfarenhet av vattenförsörjningsprocesser och -teknik samt chefsarbete. Som fördel ser vi kunskaper i de båda inhemska språken. B-körkort är nödvändigt för utförande av uppgifterna. Du har möjlighet att delta i dejoureringen. Vi uppskattar goda sociala färdigheter och interaktionsfärdigheter.

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och mångsidiga uppgifter i en liten flexibel organisation.

Arbetet börjar enligt överenskommelse. Den uppgiftsbaserade lönen är 3500 euro. Utöver detta betalar vi ett eventuellt arbetserfarenhetstillägg enligt den tekniska personalens avtal (TS). I tjänsteförhållandet följer vi det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. I tjänsten iakttas en prövotid på sex (6) månader. Om du blir vald ska du uppvisa ett godtagbart läkarintyg över ditt hälsotillstånd. Arbetstiden är 38,25 timmar/vecka.

Tjänsten söks elektroniskt via Kuntarekry-tjänsten senast 1.3.2024 kl. 12.00, https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/arbetesledare-lov-01-3-24/

Intervjuerna kommer att hållas vecka 11.

Ytterligare information ges av direktören för vattenaffärsverket Maria Sippala tfn 044 055 0406, maria.sippala@loviisa.fi (31.1.-23.2.2024).