Affärsverket Lovisa Vatten söker till ordinarie anställningsförhållande vatten- och avloppsverksarbetare.

Dina arbetsuppgifter omfattar drift-, underhålls- och installationsarbeten på vattenreningsverk, avloppsreningsverk och pumpstationer samt byggnation och underhåll av vatten- och avloppsnät.

Vi förutsätter lämplig yrkesutbildning på andra stadiet, till exempel VVS-, el- eller maskinmekaniker.

Vi uppskattar erfarenhet av underhållsarbete vid anläggningar, monteringsarbeten i vatten- och kloaknätverk samt erfarenhet av underhåll av pumpar. Som förmån ser vi kunskaper i de båda inhemska språken. B-körkort är nödvändigt för utförande av uppgifterna. Du kan arbeta i ett team, men också självständigt. Vi förväntar oss ett kundorienterat arbetstag. Vi förväntar oss ett kundinriktat och självständigt arbetstag. När erfarenheten ökar ska du ha beredskap att delta i dejoureringen, så flexibilitet i arbetstiderna krävs.

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och mångsidiga uppgifter i en liten flexibel organisation.

Arbetet börjar enligt överenskommelse. Den uppgiftsbaserade lönen är 2836 euro. Utöver detta betalar vi ett eventuellt arbetserfarenhetstillägg enligt den tekniska personalens avtal (TS). I arbetsförhållandet följer vi det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. I uppgiften iakttas en prövotid på sex (6) månader. Om du blir vald ska du uppvisa ett godtagbart läkarintyg över ditt hälsotillstånd. Arbetstiden är 38,25 timmar/vecka.

Tjänsten söks elektroniskt via Kuntarekry-tjänsten senast 15.2.2024 kl. 12.00, https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/vatten-och-avloppsverksarbetare-lov-01-1-24/

Intervjuerna kommer att hållas vecka 8.

Ytterligare information ges av driftchef Tuomo Örling, tfn 044 055 5866, tuomo.orling@loviisa.fi och direktören för vattenaffärsverket Maria Sippala tfn 044 055 0406, maria.sippala@loviisa.fi.