Avvikande vattenförbrukning i Lovisa centrum – kontrollera din fastighet 

Affärsverket Lovisa vatten har upptäckt avvikande vattenförbrukning i centrum av Lovisa 11.1.2024. Affärsverket ber invånarna kontrollera sina fastigheter, speciellt om de står tomma. Om du märker något, till exempel onormala vattenmassor, kontakta Affärsverket Lovisa Vattens dejour, tel. 0440 555 902.