Byrån för Affärsverket Lovisa Vatten är stängd 27-28.12.2023.

I brådskande ärenden: Dejour, tel. 0440 555902.

God Jul!