Släng inte det heta skinkfettet i avloppet – återvinn det! 

Affärsverket Lovisa Vatten påminner inför jul om att inte slänga skinkfettet i avloppet. Om den heta fettblandningen hälls direkt i avloppet, svalnar den efter en tid och stelnar, vilket leder till att avloppet kan blockeras. 

Låt istället den feta vätskan som kommer från skinkan svalna och häll den i t.ex. gamla mjölkburkar. Tejpa för kartongkärlen. Kartongerna med fett kan nu föras till återvinning eller sättas i blandavfallet. Stelnat fett kan även sättas i bioavfall som sådant. I kompostorer kan även varmt fett hällas.   

I Lovisa kan du återvinna fettet 18.12.2023–7.1.2024 via Kinkkutemppus återvinningspunkt vid Neste K Ankkurituuli, Västersvängen 3. Återvinningspunkten är belägen vid parkeringen för personbilar, invid väggen där skåpet med vatten och luft finns.