Spolningsarbete av vattendistributionsnätet i Isnäs området

Lovisa Vattenverk meddelar:  Vi utför spolningsarbete i vattendistributionsnätet i Isnäs-området, arbetet påbörjas måndag 3.6 kl. 9.00. Arbetet beräknas vara slutfört fredag 7.6. Spolningsarbetet utförs dagstid. Det lönar sig att lagra bruksvatten i förväg på reserv, vattenkvaliteten kan tillfälligt vara försämrad. Affärsverket Lovisa vatten beklagar alla invånare för eventuella olägenheter som eventuellt uppstår och ber om förståelse.

Vid behov av mera information kontakta planerare för vattenservice Kjell Holmberg 0440 555 844 eller vid akuta tillfällen vattenverkets dejour 0440 555 902.