Affärsverket Lovisa Vatten söker en direktör för vattenaffärsverket

Direktör för vattenaffärsverket - Loviisan kaupunki

Affärverket Lovisa Vatten är ett kommunalt affärsverk som har hand om Lovisa stads vattentjänster. Affärsverket lyder under stadsstyrelsen och har en egen direktion. Affärsverket har en omsättning på cirka fyra miljoner euro. Personalen består av cirka 15 personer. Direktören för vattenaffärsverket utses av stadsstyrelsen i Lovisa stad.

Eftersom den nuvarande tjänsteinnehavaren ska avgå med pension söker Affärsverket Lovisa Vatten en direktör för vattenaffärsverket, arbetet inleds 1.11.2022 eller enligt överenskommelse.

Uppgifterna för den ordinarie tjänsten som direktör för vattenaffärsverket omfattar administrativ, ekonomisk och operativ ledning av affärsverket och utveckling av affärsverkets verksamhet. Direktören är föredragande för direktionen. Vid behov är direktören medlem i stadens ledningsgrupp och kan delta i de möten som centralen för näringsliv och infrastrukturs ledningsgrupp håller.

Av den som väljs till tjänsten förutsätts lämplig lägre eller högre högskoleexamen eller motsvarande äldre examen och tillräckligt mångsidig erfarenhet av uppgifter i anknytning till vattentjänster och/eller samhällsteknik samt ledningserfarenhet. Kunskaper i bägge inhemska språken räknas som merit. Minst B-körkort krävs. Vi uppskattar goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, positiv inställning till kundservice och initiativförmåga.

Arbetstiden är 36,25 timmar per vecka. Den uppgiftsrelaterade lönen är 5 075 euro i månaden. Övriga villkor bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader.

Skriftliga ansökningar riktas till Affärsverket Lovisa Vatten och ska lämnas in senast 3.10.2022 klockan 15.00 till adressen Affärsverket Lovisa Vatten, Chiewitzgatan 14, 07900 Lovisa, eller per e-post till adressen markku.paakkarinen@loviisa.fi.

För närmare information kontakta direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, tfn 0440 555 409.