Affärsverket Lovisa Vattens info- och diskussionsmöte på Solbacka 13.5.2024.

Ett info- och diskussionsmöte öppet för allmänheten gällande vattenkvaliteten i Isnäs området ordnas på Solbacka, Edövägen 38, måndagen den 13.5.2024 klockan 17.00. Då berättas om de åtgärder som har gjorts, om nuläget och kommande åtgärder. Välkommen!