Är du medveten om kundens ansvar och skyldigheter?

På hemsidan finns nu information om ansvarsgränserna (fastighetsägare, Affärsverket Lovisa Vatten och Lovisa stad).

Ansvarsgränser