Avbrott i vattenförsörjningen 7.2.2019 på Mariegatan

Vi meddelar att vattentillgången till er fastighet är avbruten på grund av arbeten i stadens vattenledning.

Mariegatan 1 – 21

torsdagen  7.2.2019  kl. 9.00 – 14.00

Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.

ATT TA I BEAKTANDET

Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras som medför att vattnet

blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det förorsakar att

kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad.

I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs.

För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills det klarnar.

För arbetet svarar:

Markku Paakkarinen, chef för vattentjänster, tel. 0440 555 409

Dennis Björklund, VVS-granskare, tel 0440 555 848

Dejour, tel 0440 555 902

Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.