Affärsverket Lovisa Vatten meddelar att vattenförsörjningen i Tessjö-området avbryts måndag 20.11.2023 kl.9.00-16.00 på grund av arbeten i stadens vattenledning. Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelats, genast då arbetet är utfört.

Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.

Information:
Tuomo Örling, tfn 040 555 866

Jour, tfn 0440 555 902