Avbrott i vattenförsörjningen 23.1.2020 klockan 13–14 i Pernå kyrkby

Vi meddelar att vattentillgången i Pernå kyrkby avbryts på grund av servicearbeten i vattentaget torsdagen 23.1.2020 klockan 13-14.  Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.

ATT TA I BEAKTANDET

Då rören tas i bruk på nytt kan det ha kommit luft i vattenledningarna som åstadkommer buller och fräs. För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills det klarnar och luften försvinner.

Vi beklagar olägenheten som avbrottet i vattenförsörjningen medför.

Mer information: direktör för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, tfn 0440 555 409