Avbrott i vattenförsörjningen onsdagen 13.6.2018

Vattenförsörjningen till er fastighet avbryts på grund av arbeten i stadens vattenledning.

Lillgränd, Sarvlaxgatan, Skvärgatan, Brunnsgatan, Nystadsgatan, Artillerigatan

Avbrottet onsdagen 13.6.2018 kl. 9.00 – 15.00

Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.

ATT TA I BEAKTANDET

Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras som medför att vattnet

blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det förorsakar att 

kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad.

I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs.

För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills det klarnar.

Kontaktpersoner

Dennis Björklund, VVS-granskare, tel 0440 555848

Kjell Holmberg, vattenverksarbetare, tel 0440 555844

Dejour, tel 0440 555902

Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.