Vattenförsörjningen i Pernå fungerar igen

Felet som orsakade ett avbrott i vattenförsörjningen i Pernå på förmiddagen 28.10.2020 har nu utretts. Vattenförsörjningen fungerar igen.