Direktör för vattenaffärsverket

Affärsverket Lovisa Vatten ansvarar för ordnandet av vattenförsörjningen i Lovisa. Affärsverket har viljan att utveckla funktionerna och för sin del möjliggöra en positiv regional tillväxt – gå framåt i din karriär och kom och leda Affärsverket Lovisa Vatten!

Du kommer till en sådan här uppgift

Det rör sig om en fantastisk möjlighet att utvecklas i din karriär i en ansvarsfull och självständig uppgift på direktörsnivå. Till dina uppgifter hör administrativ, ekonomisk och operativ ledning av affärsverket samt i synnerhet utveckling av verkets verksamhet och genomförande av förnyelser i rätt tid. Du kommer att leda en professionell grupp på 12 personer, som ansvarar för vattenförsörjningens funktionalitet, upprätthåll och utveckling. Verkets omsättning är cirka fyra miljoner euro. Verksamhetsmiljön är lämpligt stor och hanterbar. Du kan påverka saker genom att delta i stadens utveckling som ledningens stöd.

Sådana här färdigheter och kunskaper möjliggör framgång

Vi uppskattar erfarenhet av uppgifter som anknyter till vattenförsörjning och/eller samhällsteknik och som ger en grund till att gestalta vattenförsörjningens helhet. En förståelse av lagen om vattentjänster och dess kommande ändringar möjliggör föregripande av nödvändiga funktioner. Utöver budgetering och uppföljning är det till fördel att ha erfarenhet av investeringsberäkning.

Erfarenhet av att leda organisationer av motsvarande storlek skapar en god grund för ledning av såväl människor som ärenden. I denna uppgift agerar man tillsammans med kommuninvånare, förtroendevalda och stadens tjänsteinnehavare. Goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, kundserviceinriktning och initiativrikhet utgör en god grund för samarbetet.

Av den som väljs till tjänsten förutsätts en lämplig lägre eller högre högskoleexamen eller motsvarande äldre examen. Färdigheter i båda inhemska språken ses som merit och minst ett körkort av klass B krävs.

Dig erbjuds

En betydelsefull och mångsidig direktörsuppgift i en stabil tjänst. Affärsverket Lovisa Vatten är en passligt stor organisation. Denna uppgift har regelbundna arbetstider, goda semesterförmåner, klara arbetsvillkor och en god företagshälsovård. Distansarbete är också möjligt när arbetsuppgifterna tillåter det. Dessutom är ett saldoledighetssystem och flexibel arbetstid i användning och vid behov stöds och uppskattas studier i det andra inhemska språket. I uppgiften iakttas en prövotid på sex månader.

Här börjar det

Om du upplever att uppgiften passar dig, skicka då din ansökan via länken nedan senast 23.10.2023 klockan 16.00, https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/direktor-for-vattenaffarsverket-554033/ Från länken styrs du till webbplatsen kuntarekry.fi, där du kan fylla dina basuppgifter, bifoga din CV och ditt ansökningsbrev. Vi samarbetar med InHunt Group Oy, så fråga med låg tröskel om tilläggsuppgifter av Senior Headhunter Harri Roivainen (0500 918 939) och Senior Headhunter JJanne Ilomäki (050 364 00 28).