På hemsidan finns nu ett sammandrag områdesvis över vattenkvaliteten för år 2023. Vattenkvalitet.

Du hittar också information om vattenkvaliteten på webbsidan: vesi.fi. Sidan uppdateras med de senaste övervakningsresultaten för respektive vattendistributionsområde. Vattentjänstverkens nyckeltal.